top of page
Recent Posts
Featured Posts

Gedaan met groeien (2)


Vorige keer had ik het al over Svend Brinkman en zijn netelige boek 'Standvastig'.

Lees het eerste artikel hier als je het gemist hebt. Hier krijg je het vervolg.

Innerlijke stem

Een ander moment waarop Svend Brinkmann deugd zou hebben van het definiëren van zijn basisbegrippen is wanneer hij het heeft over de innerlijke stem. Het lijkt er sterk op dat hij ervan uitgaat dat die stem altijd de spreekbuis is van het angstige, driftige ego. Hij gelooft dat deze stem ons met plezier de verkeerde kant opstuurt, ons onze nek laat breken en ons vooral tot een verdoken soort egoïsme verleidt. Voor hem is die stem bijna een soort djinn die bezit van ons neemt en ons van onze gezonde verstand berooft.

Dit is in vele gevallen helaas correct. Zeker als je onbewust leeft, niet weet wie of wat het is dat spreekt en je dus op dat vlak niet ontwikkeld bent. Daarbij betekent ontwikkelen voor mij het zich ontdoen van overbodige wikkels door het verwerven van zelfkennis en niet het ego nog meer omwikkelen met allerlei ballast. De innerlijke stem kan best de spreekbuis van een hopeloos ingewikkeld ego zijn, maar niet noodzakelijk.

Brinkmann doet de mens tekort wanneer hij de stem van het instinctieve ego gelijkschakelt met die van de intuïtie.

Een afgewikkeld ego

Het instinctieve ego reageert meestal reflexmatig en daardoor dikwijls irrationeel. Het is gestoeld op basisdrift en aangeleerde angst. Dat je daar best niet naar luistert (tenzij in het zeldzame geval dat je plots een woedende leeuw op je pad aantreft), daar ben ik het helemaal met Brinkmann eens. Als het in je oren fluistert en je verplicht om de Mont Ventoux drie keer na elkaar op te rijden (met het risico dat je naast Tom Simpson in de berm aan je einde komt), een halve kilogram chocolade in een keer op te eten, je argeloze medemens de huid vol te schelden, of die man of vrouw aan je zijde plots te saai voor jouw grandioze zelf te vinden, dan luister je best niet naar die innerlijke stem.

Als stoppen met naar je innerlijke stem te luisteren eventueel betekent stoppen met je door je ego te laten ringeloren, het af te wikkelen en te ontdoen van alle waan, dan is dat wel een gezond plan.

Terug naar Dokter Freud?

Als we niet naar de stem van het ego te luisteren hebben, naar welke stem dan wel? In plaats van de normen van de goegemeente in het gat te laten springen zoals Brinkmann voorstelt, met het risico dat we onszelf terugsturen naar het prefreudiaanse tijdperk van hysterie, onderdrukte emoties en driften, stel ik voor naar een andere innerlijke stem te luisteren, naar de stem van de intuïtie.

Intuïtie is de razendsnelle hogere intelligentie en totaal iets anders dan instinct. Het heeft niets met het ego te maken, niets met drift of angst of het verleden, het is net super rationeel, neutraal, niet oordelend en liefdevol. Pas als je je ego onder controle krijgt kan je die stem beginnen horen.

Een intuïtieve beslissing kan je altijd uitleggen, je kan ze linken aan de feiten die zich voordoen, een instinctieve reactie (behalve in het geval van een reëel gevaar) veelal niet.

Hoe herken je die intuïtieve stem?

De intuïtieve stem komt uit het hart en zo klinkt ze ook. Het hart is niet bang, het hoeft niet aan zichzelf te denken, heeft geen bevestiging nodig want het weet wat het waard is en het laat zich dus ook niet blind leiden door hetgeen de maatschappij voorhoudt. Het verzet er zich ook niet redeloos tegen, maar is volslagen authentiek, moedig en geduldig. Het voelt, erkent en herkent emoties, maar is niet emotioneel. Het is rationeel op een verfijnde manier, het loopt over van mededogen voor medemensen, de aarde, zelfs voor het eigen klunzige ego en dringt niets op aan anderen.

Hoor jij een stem die zo klinkt?

Deze innerlijke stem ontwikkelen is niet alleen de moeite waard, maar ze zal je nog veel beter dan Brinkmanns’ advies in staat stellen je plicht te doen zonder je eigen behoeften te verwaarlozen en bij te dragen aan het grotere geheel. Waarschijnlijk vormt dit soort ontwikkeling (afwikkeling) ook het begin van een antwoord op de basisvraag van Brinkmanns boek, het gat in de muur van problemen waarin onze egocentrische, accelererende cultuur zich heeft ingemetseld.

Ik geloof erin en ik maak er mijn werk van om hieraan te bouwen.

Een achtste tip: lees iets wat je niet aanstaat

Wil je weten welke heilige huisjes Svend Brinkmann nog allemaal gesloopt heeft, dan moet je het boek zeker lezen. Uit dankbaarheid doe graag ik een suggestie voor een achtste tip: lees af en toe iets waar je zeker van weet dat het geschreven is door iemand die helemaal anders denkt dan jij.

Wil je alert en oorspronkelijk blijven, onderga dan met aandacht af en toe een aanval op je waarden en overtuigingen. Als je uitroept; 'Het is toch waar zeker!', dan is er veel kans dat je er nog eens goed naar moet kijken, door een andere bril. Het voelt als een frisse nazomerregen, de kleuren zijn helderder nadien. Dank je wel Svend Brinkmann om mij te wijzen op mijn eigen blinde vlekken.

Dit artikel handelt over ‘STANDVASTIG: ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN JEZELF BLIJVEN, HET ANTI-ZELFHULPBOEK van Svend Brinkmann - ISBN: 9789400507494

Reacties? Laat u gaan, ik heb niets liever.

Schrijf me als je een vraag hebt, of een onderwerp wil aanbrengen waarover je wel eens een artikel zou willen lezen. Ik ga er met plezier mee aan de slag: kristien.dewolf@mypersonalcoach.be

Meer blogs op www.mypersonalcoach.be/blog

Blogs in de mailbox: schrijf je in via de homepage.

Kristien De Wolf is personal business coach & life counseler te Zele

Search By Tags
bottom of page