top of page
Recent Posts
Featured Posts

De homo post-rationalis is de mens van de toekomst


De post-moderne alles aan flarden relativerende, planeet-kaal-wretende mensensoort zal het niet overleven. Wat een geluk! Leve de post-rationele (of trans-rationele) mens die voor hem in de plaats komt. De wereld die hij zal voortbrengen zal er helemaal anders uitzien.

De post-rationele mens is een mens die er om te beginnen bewust voor zorgt om volledig volwassen te worden. Het is een mens die van pre-rationeel (emotioneel), over rationeel verder ontwikkelt tot een stadium waarin verstand en emotie in een soepel evenwicht geïntegreerd zijn.

Het gros van de post-moderne mens blijft helaas steken bij pre-rationeel of puur rationeel. Met alle gevolgen van dien. Afzonderlijk leiden rationeel of emotioneel immers steeds tot halve inzichten en ongepaste reacties, ruzie en hartzeer, angst en stagnatie.

De post-rationele mens is tot meer in staat. Vooreerst heeft zij haar kinderlijke scripts en overlevensstrategieën overwonnen en kan daardoor echte empathie tonen. Met inzet van haar zuivere rationele en emotionele kwaliteiten kan zij zien wat er zich echt voordoet. Zij heeft zich ontdaan van verwachtingspatronen en filters. Zij denkt niet langer dat alles noodzakelijk iets met haar persoon te maken heeft en neemt geen dingen persoonlijk die niet persoonlijk zijn. Haar ingrijpen en communicatie zijn dus accuraat. Deze mens snottert niet mee, maar zij begrijpt je en je kan op haar rekenen.

De post-rationele mens is op ongekende wijze tot liefde in staat en kan zich moeiteloos verbinden met de medemens en naarmate hij verder evolueert ook met het grotere geheel, de dieren, de planten en tenslotte de ganse kosmos. Bereikt een mens het post-rationele stadium, dan stopt zijn ontwikkelijk niet meer, maar loopt steeds door.

Is deze mens dan niet naïef? Integendeel. Hij is hyperrealistisch, alleen verzamelt hij informatie op meer manieren dan de post-moderne mens. Hij beperkt zich niet tot zijn zintuigen die hij ten andere zeer alert inzet, maar daarnaast gebruikt hij ook zijn hoofd en luistert hij naar zijn hart. Hij aanvaardt de realiteit altijd zoals ze is om ze daarna, zo hij daarvoor kiest, te kunnen veranderen.

Deze mens heeft ook een missie, die in kleine of grote daden tot uiting komt. Waar het haar om gaat is om een bijdrage te leveren, elke dag. Met succes is zij niet bezig. Daarom net heeft zij succes en kost het haar schijnbaar nauwelijks moeite haar doelen te bereiken.

Zij heeft geen angst. Denkt niet dat alles geld moet opbrengen. Tijdens haar wachtbeurt doen bedrijven maatschappelijk relevante zaken en blijven aandeelhouders bescheiden op de achtergrond. Het zijn plekken waar mensen hun bijdrage leveren en de wereld opbouwen.

Met deze mens aan het roer fleurt de wereld op.

De transformatie is bezig in velen van ons. Ik krijg het fenomeen elke dag te zien in mijn praktijk. Mensen bevrijden zich van hun vooroordelen en angsten en voeren een heroïsche strijd om zichzelf te worden. Al deze mensen die het in deze versie van de wereld moeilijk hebben en uiteindelijk bij een coach terecht komen zijn misschien wel de eerste voorvechters van deze evolutie naar de volgende versie en dankbaarheid is zeker op zijn plaats voor het werk dat ze verzetten.

Het is dus een kwestie van tijd, maar waarom een schitterende toekomst langer uitstellen? Wie wil er niet proberen om post-rationeel te worden, als dat betekent dat je zelf gelukkiger kunt worden en zo mee kunt helpen aan meer geluk voor meer wezens in de wereld. Verander de wereld, begin bij jezelf? Inderdaad, daar komt het op neer. En aldus recycleren we weer eeuwenoude wijsheid van onze voorouders en verpakken ze in ons eigen daglicht.

Meer weten? Contacteer me gerust op kristien.dewolf@mypersonalcoach.be

Search By Tags
bottom of page